Vil tilby konserter fra studio

Jim Berget vil se om studio kan brukes til å streame for andre artister. For om artistene ikke har konserter, blir det også mindre i inntekt.