Vil maksimere antall boliger på Bekketunet

Rådmannen ønsker å bygge flest mulig omsorgsboliger på den 3,6 mål store tomta i Småttaveien.