Vil gi tillatelse til boliger på dyrket mark

Kommunen ønsker å tillate at det kan bygges boliger på en landbrukseiendom i Ytre.