Musikanter i Stranden skolemusikkorps og Enebakk skolemusikkorps spiller foran Joker i Kirkebygda.