– Vi er gjester i naturreservatet

Det er mange ulike løsninger som kan bedre levekårene for verna våtmarksfugler i Nordre Øyeren naturreservat.