Varsler oppstart for å utbedre krysset her

Krysset mellom fylkesvei 120 og Bjerklundsbakken er ikke bygget i samsvar med reguleringsplanen, og det ønsker kommunen nå å gjøre noe med.