Vannverket protesterte på kommunens krav, fikk redusert summen med 850.000 kroner

Rådmannen ville tvinge Flateby Vannverk til å betale nesten 2,2 millioner kroner for legging av vannledninger til Østbykroken, men vannverket slapp med å betale 1,3 millioner.