Lover forandringer

Foto:

Artikkelen er over 12 år gammel

ENEBAKK: Tone Moseid er Arbeiderpartiets ordførerkandidat, og lover en mer helhetlig politikk hvis hun får velgernes tillit. Hun vil gjøre Enebakk til en aktiv samarbeidspartner i det regionale samarbeidet.

DEL

Tone Moseid er 51 år gammel, har samboer og tre barn, og er bosatt i Ytre.

– Jeg har dype røtter i Enebakk, men er født og oppvokst i Oslo.

Kjenner konsekvensene

Før Moseid flyttet til Enebakk, bodde hun i Vardø, og senere i Skedsmo, mens hun jobbet i Ullensaker.

– Jeg vet derfor en del om voksesmertene de hadde i Skedsmo. Derfor flyttet vi fra Skedsmo, røper Moseid.

Hun erfarte også hvordan Ullensaker lyktes fordi de gjorde et godt arbeid med kommuneplanene.

Nå jobber Moseid med biblioteksaker i Oslo, hun er utdannet bibliotekar. Senere har hun tatt videreutdanning i IKT, utdanning innen ledelse, grunnfag i historie og har nettstudier i lokalhistorie.

Bred erfaring

– Jeg er opptatt av lokalhistorie. Det er et godt grunnlag for lokalpolitikeren. Hva har formet Enebakk fram til i dag, tenker Moseid.

I kommunestyret var hun denne perioden først vara, men rykket senere opp til fast plass. Hun har hatt plass i hovedutvalg for teknikk og miljø.

– Jeg har sittet fire år på Fylkestinget denne perioden, og vært medlem av hovedutvalget for samferdsel og miljø. Jeg er også leder av det fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede, og sitter som politisk representant i skoleutvalget til Ås videregående skole, forteller Moseid.

Hovedsatsningsområder

Hun er også nyvalgt leder i Enebakk Arbeiderparti.

– Hva er det viktigste Enebakk Arbeiderparti vil satse på de neste fire årene?

– Vi vil arbeide for god kvalitet i skolen og bygge ut helse- og omsorgstilbudet. Den videre utbyggingen og utviklingen i kommunen krever god politisk styring, svarer Moseid.

Arbeiderpartiet er også opptatt av miljøsaker og klimatiltak.

– Vi er også opptatt av kultur som ofte blir en salderingspost i valgkampen.

Skole

Arbeiderpartiet er for en helhetlig tilnærming i skolesaker, det er ikke bygget - og hvor skolen skal ligge, som er viktigst.

– Innholdet i skolen er viktigst. Vi har en god skole, dyktige lærere, men har store utfordringer når det gjelder læringsmiljø, mener Moseid.

Et av tiltakene for å bedre læringsmiljøet, er en prøveordning med heldagsskole.

Feil fokus

– I kommunestyret fremmet vi et forslag, slik at dette kan komme opp som en sak til høsten. Da kan vi få til en prøveordning fra høsten 2008, håper Moseid.

Hun viser til Skedsmo, der de prøver ut heldagsskole, for å se hva de erfarer der.

– Foreldrene må få mer innflytelse i skolen, være med å forme den selv. Skoledebatten har hatt feil fokus. Man har vært opptatt av skallet, i stedet for innholdet, poengterer Moseid.

Lite realistisk

– Vil dere gå inn for en ungdomsskole på Flateby?

– I denne perioden vil vi ikke gå inn for en ungdomsskole på Flateby. Vi har store nok utfordringer med å realisere de vedtak som er fattet, innser Moseid.

Når det gjelder utbygging av skole på Kvernstua, gikk AP inn for rådmannens innstilling om skoleutbyggingen i Ytre.

– Det er fordi vi er opptatt av å ha ressurser til innholdet i skolen.

– Er byggingen av en skole på Kvernstua avhengig av at kommunen selger kommunale boligtomter?

– Det er lite realistisk å finansiere utbyggingen av Kvernstua på denne måten. Da har vi hoppet over store kostnader til avløp, som må være på plass først, noe som virker som en manglende helhetstenkning, argumenterer Moseid.

Mot midten

I følge Moseid viser undersøkelser at 75 prosent av pendlerne i Enebakk, pendler til Romerike.

– Vi må derfor videreutvikle de tettstedene som er. Boligutbyggingen bør skje i alle kretsene, med hovedvekt på bygging mot sentrum av kommunen - vi må «møtes på midten» framfor å strekkes i begge ender, skisserer Moseid.

– Hva hvis det bryter med statlige ønsker om knutepunktutbygging?

– Vi skal følge rikspolitiske retningslinjer. Det du trenger i det daglige, skal du slippe å reise langt for å finne, lover Moseid.

Arbeiderpartiet vil utvikle Kirkebygda til et kultursentrum som kan binde bygda sammen.

– Det er ikke nødvendigvis lurt å ha en dublering av alle tilbud.

Grundigere planlegging

Arbeiderpartiet vil ikke ha en storstilt boligutbygging, men ønsker å ha kontroll med utbyggingen.

– Vi må ha et bedre bakgrunnsmateriale, og bedre prosesser, før vi legger kommuneplaner som båndlegger områder, for eksempel til boliger, i 40 år framover. En god langtidsplan krever en bedre, og grundigere, planlegging, påstår Moseid.

Demokratisk underskudd

Hun mener at man står i fare for å miste kontrollen. Prosessen med kommuneplanen, som skal vedtas i september, har etter hennes mening ikke vært god nok.

– Når så mange føler seg overkjørt, er det et demokratisk underskudd. Vi ønsker at flere skal engasjere seg i politikken. Vi må få bedre politiske prosesser i Enebakk, oppfordrer lederen i Enebakk Arbeiderparti.

Kirke på Flateby

– Er dere for å bygge en kirke på Flateby?

– Vi har ikke skrinlagt prosjektet, og har stor forståelse for det engasjementet og ønsket, om en kulturkirke på Flateby. Jeg må være ærlig, og har ikke tenkt å love noen ny kirke de nærmeste fire årene. I den nærmeste perioden blir det vanskelig å prioritere den, antar hun.

En kirke krever store investeringer, og man skal også ha midler til driften. Det blir snakk om politiske prioriteringer.

– Vi har store utfordringer framover, og vi holder døra åpen for en kirke, selv om vi prioriterer vedlikehold av de eksisterende kirkene, presiserer Moseid.

God jobb

Moseid påpeker at den økonomiske omstillingsprosessen i kommunen ble satt i gang av det forrige flertallet i 2003.

– Alle de politiske partiene har gjort en god jobb der, men den største æren skal de som jobber i Enebakk kommune ha, det er de som har tatt belastningen, roser hun.

Hun mener det har skjedd noe positivt da vi fikk den nye rød/grønne regjeringen.

– Selv Tore Tideman var misfornøyd med bevilgningene fra staten da Erna Solberg fra Høyre var kommunalminister, minner Moseid om.

Ikke bekymret

Hun mener kommunen de fire siste årene har skjøvet utgiftene foran seg.

– Er du bekymret for kommunens økonomi?

– Vi må ikke sette oss i en slik situasjon at vi ikke har nok handlingsrom for innhold og drift. Jeg er ikke bekymret for at politikerne ikke skjønner det, men tror ikke at det borgerlige flertallet tar signalene på alvor.

Moseid er glad for de statlige tilskuddene til barnehageutbygging.

Ingen myndighet lokalt

– Hva mener dere om syketransporten i kommunen?

– Det er en veldig lei sak for innbyggerne i Enebakk, og for den lokale taxinæringa. Saken har vært oppe i fylkestinget, og vi i fylket har jobbet mot helseforetakene for å endre vedtaket. Lokalt har man dessverre ingen myndighet til å avgjøre saken, forklarer Moseid, men vi kan øve press.

Hun legger til at syketransporten hører innunder Rikstrygdeverket, mens TT-transporten hører inn under fylkeskommunens ansvarsområde.

– Det kan skape forvirring hos folk når det gjelder hvem man skal legge skylda på.

Vedtatt i andre runde

Arbeiderpartiet har sittet i opposisjon denne perioden.

– Har dere likevel noe dere er stolte av at dere har fått gjennomført?

– Vi har ikke fått så store gjennomslag, men har blitt nedstemt på en del saker vi har foreslått. Så har det gått en stund, og sakene har blitt foreslått på ny av de borgerlige partiene. Da har de blitt vedtatt, minnes Moseid.

Hun viser til forslaget om å legge ned en avdeling innen pleie og omsorg.

– Vi sa det ikke gikk, og fikk rett. Det var også vår idé å etablere en ny skjermet enhet ved Enebakk alders- og sykehjem, vedtatt i forrige periode, og gjennomført i denne.

Utstillingsvindu

– Noe vi fikk til var at kommunen skal bli «Et utstillingsvindu for kvinner i politikken». Dessverre har det ikke blitt fulgt opp av den politiske ledelsen, noe som skuffer meg. Ap ønsker også at Enebakk skal bli en aktiv samarbeidspartner og pådriver, i det regionale samarbeidet - både mot Follo og Romerike. Vi må gjøre det til en fordel at vi har den beliggenheten vi har, mener Moseid.

Helhetlig politikk

– Vi samarbeider bra med SV, og har samarbeidet med SP tidligere, og vi er selvsagt åpne for et nytt rødgrønt flertall, om vi får ordføreren er et resultat av forhandlinger. Får vi et nytt flertall, kan vi gjennomføre en mer helhetlig politikk, nå som vi også har en rødgrønn regjering, lover hun.

Moseid er opptatt av at de politiske arenaene skal fungere best mulig, en ordfører skal ikke kjøre solo.

– De viktigste prosessene skal skje i kommunestyret. Det er viktig at folk stemmer på det partiet de tror vil representere dem best, påpeker Moseid.

Mer politikk

– Hvorfor bør du bli ordfører?

– Jeg er en god brobygger, og jeg får folk til å samarbeide. Men jeg kan være klar og tydelig når det trengs, svarer hun.

Moseid avslutter med en advarsel til velgerne:

– Hvis jeg blir ordfører kommer jeg ikke til å reise rundt og steike vafler, jeg kommer til å drive politikk!

Artikkeltags