Har vist ansvarlighet

IKKE EIENDOMSSKATT: Dag Bjerke, formann i Frp, lover at det ikke blir eiendomsskatt med Frp i posisjon.

IKKE EIENDOMSSKATT: Dag Bjerke, formann i Frp, lover at det ikke blir eiendomsskatt med Frp i posisjon. Foto:

Artikkelen er over 12 år gammel

ENEBAKK: Dag Bjerke er Fremskrittspartiets ordførerkandidat. Han er ikke bekymret for kommunens økonomiske framtid, og søker samarbeid med andre partier for å få gjennomslag for partiets politikk.

DEL

Bjerke er også valgt til formann i Enebakk Fremskrittsparti.

– Jeg kom inn i partiet tidlig i 20003. Ved forrige valg ble jeg nominert på sisteplassen, men fikk så mange personlige stemmer at jeg kom inn som første vara, og senere fikk jeg fast plass i kommunestyret, forteller Dag Bjerke.

Han har hele tiden sittet i KOS-utvalget (kultur-, oppvekst- og skole), og hadde en liten gjesteopptreden i helse- og sosialutvalget.

Bakgrunn fra forsvaret

Bjerke er opprinnelig fra Trondheim, men har bodd på Flateby siden 1999.

– Jeg er 40 år, gift og har en sønn. Nå jobber jeg som konsulent i et IT-firma. Tidligere jobbet jeg 11 år innen forsvaret, og har også tilleggsutdanning i økonomi fra BI, opplyser Bjerke.

Tre satsingsområder

– Hva er det viktigste Fremskrittspartiet i Enebakk vil satse på de neste fire årene?

– Vi har tre hovedområder vi vil fokusere på. Det er eldreomsorgen, skolen og at vi skal være en ja-kommune, svarer Bjerke.

– For å ta det siste først, hva mener dere med en «ja-kommune»?

– Innbyggernes møte med kommunen skal være positivt. Kommunen skal være en samarbeidpartner, ikke en motstander. Jeg sier ikke at det er slik nå, men det er viktig å rette oppmerksomheten mot temaet, understreker Bjerke.

Skole

Partiet vil arbeide for bedre inneklima i skoler og barnehager.

– Læringsmiljøet påvirkes av innemiljøet på skolen, hevder Bjerke.

– Noen hevder at læringsevnen også påvirkes av kostholdet. Vil dere gå inn for gratis måltider i skolen?

– Nei, vi har ikke programfestet måltider i skolen. Vi skulle gjerne gjort det, men det er et økonomisk spørsmål, svarer Bjerke.

Skoleutbygging

– Ved forrige valg gikk dere inn for en ungdomsskole på Flateby. Det ble ikke noe av, hvorfor?

– Opprinnelig ville vi ha en ungdomsskole på Flateby. Men med renoveringen av Enebakk ungdomsskole, var ikke det mulig. Når det må realiseres en ny skole på Flateby, må det bli en ungdomsskole, lover Bjerke.

– Men skoleutfordringen i Enebakk ligger nå på Kvernstua. Selv om vi også bruker uforholdsmessig mye penger på skoleskyss, påpeker Bjerke.

Bjerke drømmer også om å få en videregående skole i Enebakk, kanskje i Kirkebygda.

– Vi er en av de få kommunene i Akershus som ikke har egen videregående skole. Det, sammen med tre ungdomskoler i bygda, hadde vært en god løsning, tror Bjerke.

Finansiering

– Er realiseringen av en skole på Kvernstua avhengig av at kommunen selger boligfeltet BY21 i Ytre?

– Nei, vi ser utbyggingen av BY21 som en mulighet, ikke en forutsetning for å bygge ut Kvernstua.

Bjerke viser til at kommunen har erfaring fra byggingen av Kirkebygden skole som man kan dra veksler på.

– Materialvalg er viktig. Man behøver ikke velge «en Rolls Royce-løsning», men heller en «to år gammel Ford», sammenligner Bjerke.

Eldreomsorg

Partiets tredje satsingsområde er eldreomsorg. Her vil partiet sikre at den enkelte kan bo i sitt eget hjem så lenge som de selv ønsker det.

Partiet har også et ønske for kommunes aldersdemente.

– Vi ønsker at det etableres «sansehager» for å øke livskvaliteten til aldersdemente. Sansehagen består av ulike gjenkjennelige elementer som busker, vedstabel, krakker og stakittgjerder som de eldre gjenkjenner fra sin egen oppvekst, forklarer Bjerke.

Dette gir de demente økt konsentrasjon, stresset avtar og hverdagen blir lysere, i følge partiprogrammet, som også hevder at disse tiltakene er rimelige, men gir mye igjen til brukerne.

Som nå

– Bør kommunen legge opp til et større tempo i boligutbyggingen?

– Utbyggingstakten bør ligge på det nivået vi har nå. Kommuneplanen legger opp til et noe høyere nivå. Er det et område der takten kan økes, så er det i Kirkebygda, tenker Bjerke.

Hvilke type boliger som skal bygges, må den enkelte reguleringsplan ta stilling til.

– Det finnes områder i Kirkebygda som er regulert til boliger, men utbygger vil ikke bygge ut foreløpig.

Ikke mulig

– Er dere for å bygge en kirke på Flateby?

– Sånn som kommuneøkonomien er nå, er det vanskelig. Det ble nesten umulig å få til da momsrefusjonsordningen falt bort. Enebakk kirkes vedlikehold koster også penger. Vi må vurdere hva som er mest fornuftig, vedlikehold - eller nybygg, poengterer Bjerke.

– Enebakk kirke er særdeles verneverdig, og det er viktig å ta vare på den på en skikkelig måte.

Lokal syketransport

– Hva mener dere om syketransporten i kommunen?

– Vi ser at Oslo Taxi gir et dårlig tilbud. I utgangspunktet er vi for konkurranseutsetting der det er fornuftig. Men vi ser at tjenesten som leveres i dag, er for dårlig. Sekundæreffekten er at vi ikke har taxi i Enebakk lenger. Derfor vil vi jobbe for å få syketransporten tilbake til Follo Taxi, lover Bjerke.

–Syketransporten skal være god og punktlig. Det er den ikke etter de tilbakemeldinger vi har fått.

Ikke bekymret

– Rådmannen og økonomisjefen er bekymret for kommunens økonomi ut fra de investeringer som er vedtatt. Er du bekymret?

– Nei! Vi har i løpet av de fire siste årene vist at vi er ansvarlige, og har forvaltet kommunens økonomi på en god måte. Kommunen er ute av ROBEK ett år før beregnet. Vi har klart å dekke inn tidligere års underskudd allerede.

– Så de store investeringen skremmer ikke Fremskrittspartiet?

– Nei, det er utfordringer som krever ansvarlighet. Jeg er ikke redd for at vi skal havne på ROBEK-lista igjen. Dette skal vi håndtere på en bra måte, hevder Bjerke.

Samarbeid

Ditt parti samarbeidet i inneværende periode med Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

– Hvordan er du fornøyd med samarbeidet?

– Vi er fornøyd med samarbeidet, og synes det har fungert veldig godt. Alle partier har vært ansvarlige, også økonomisk i forhold til den situasjonen kommunen har vært i.

– Vil dere fortsette samarbeidet i neste periode?

– Man må samarbeide med andre partier for å «regjere», hvem det blir er det umulig å si noe om nå. Det ligger i kortene at vi har et godt samarbeid med H og KrF, svarer Bjerke.

– Du nevnte ikke Sp?

– Sp er kanskje mest ulikt oss, vi er vel på hver vår ytterkant, mener Bjerke, som ikke utelukker Sp i et framtidig samarbeid.

– Det er opp til Sps standpunkter i en del saker framover, om vi kan samarbeide med dem.

Er kandidat

– Hvorfor bør folk stemme på deg som ordfører, og vil dere, ved samme mandatfordeling som sist, kreve ordføreren denne gangen?

– Jeg tror selv jeg er en ryddig person som tar ansvar. Jeg liker å jobbe med mennesker, med ulike standpunkt og oppfatninger. Kommunalpolitikk er samarbeid for å finne gode løsninger.

Han tror også at hans ledelseserfaring og utdanning innen økonomi, kan være nyttig for å gjøre en god jobb som ordfører.

– Jeg liker resultater, og prosessen fram til målet. Jeg har ikke alle svar, eller alle sannheter.

Fremskrittspartiet er mest opptatt av å få gjennomslag for sin politikk.

– Derfor var det ved sist valg mest fornuftig å få stor plass i de enkelte utvalg, og ikke kreve ordførervervet. Vi hadde 21 prosent av stemmene, men over 30 prosent av utvalgsmedlemmene, forklarer Bjerke.

– Men jeg er ordførerkandidat, og står ved det!

Mest fornøyd med

– Hva er du mest fornøyd med av det dere oppnådde i forrige periode?

– Det er flere ting, stikkord er: At vi er ute av ROBEK, opprettelsen av en KOS-avdeling, enhetsledere som har fungert meget bra, avklaring av skolesituasjonen i Ytre og at vi har klart å opprettholde tilskuddet til barne- og ungdomsforeninger, samt kulturen, svarer Bjerke.

Bruk stemmeretten

Bjerke er klar når det gjelder spørsmålet om å delta i valget.

– Bruk stemmeretten. Ingen er enig i alt et parti mener. Bruker du ikke stemmeretten, avskriver du deg muligheten til å være med å bestemme. Det er det som er demokrati, oppfordrer Bjerke.

Artikkeltags