Utsetter veifrist: – Havnet på et uheldig tidspunkt

Kommunen utsetter fristen for dem som berøres av at kommunen avslutter veivedlikehold til oktober.