Ungdommene skal få en tydeligere stemme

Enebakk kommune skal opprette et råd som skal være ungdommens talerør overfor politikerne.