Tyveri fra RSA bil i Ski - tok med seg dører og et panser