Nav-bygget og Familiens hus i Kirkebygda gikk tapt i en stor brann natt til 2. påskedag. Video: Privat