Trosser grunneiere – undersøker alternativ vei

Enebakk kommune lar Trysilhus AS utføre undersøkelser på to eiendommer øst for et planlagt utbyggingsområde i Våglia.