Torleif har opplevd å måtte stoppe gravfølget midt i rundkjøringen: – Respekten har forsvunnet

– Ingen god opplevelse for sørgende pårørende.