Test av matvarepriser: Over 2.000 kroner forskjell

Av

Koronakrisen har i stor grad preget dagligvarehandelen, men kvartalsrapporten viser samme pristrend som vi så i fjor.