Dette får idrettslagene fra kommunen

Administrasjonen har fordelt midlene til lokale idrettslag.