Speiderne fikk 20.000 kroner til utstyr

Dette skal de bruke pengene til.