Skal vaske og gjenbruke utstyr for å beholde personalet: – Tidkrevende, men fullt mulig

Når lagrene for smittevernutstyr går tomme, planlegger ambulansetjenesten å sette inn egne folk som skal rengjøre og klargjøre beskyttelsesutstyr som vanligvis går i søpla etter én gangs bruk.