Skal hjelpe enebakkinger med å klare hverdagen

Et nytt tilbud skal bidra til at innbyggere i Enebakk klarer å mestre sine utfordringer.