– Billettkontrollen har en svært viktig preventiv funksjon, men det er vanskelig å regne på hva de økonomiske konsekvensene ville ha vært om man ikke hadde dem. Under pandemien ser vi også dessverre at betalingsandelen har sunket betraktelig, noe som understreker hvor viktig billettkontrollen er. Hadde vi ikke hatt billettkontroller ville mest sannsynlig betalingsandelen vært enda lavere. Alle våre inntekter går tilbake til kollektivtilbudet, sier Ruters pressevakt Knut-Martin Løken til Avisa Oslo.

I 2021 ila kontrollørene som jobber på vegne av Ruter 110.094 gebyrer for manglende eller ikke gyldig billett. Cirka 30 prosent av dem ble frafalt.

– Hva var den vanligste årsaken til at klagene ble godtatt?

– Vi har ikke konkret statistikk på dette, men én svært vanlig årsak er at kunden kan dokumentere at hen faktisk hadde gyldig billett. Man kan for eksempel også ha gått tom for batteri, hvor en kontroll av app-IDen viste i etterkant at billetten var gyldig, skriver Løken.

Han har heller ikke konkrete tall for hvor mange klager som er kommet inn. Årsaken er at klagene sorteres under alt som handler om billettkontroll.

– Det kan være spørsmål, tilbakemeldinger, gebyr ilagt hos andre selskaper som er feilsendt, faktisk noe ros for at vi har billettkontroll, og mye annet, sier Løken.

Under kategoriene «Billettkontroll» og «Personalet – billettkontrollør» fikk Ruter inn totalt 16.835 henvendelser.

– Antall direkte klager på billettkontroll er følgelig betydelig lavere enn antallet saker som kommer inn under denne kategorien, sier Løken.

Beboerne protesterer: – Her skal vi ikke ha noe slambehandlingsanlegg

Underskuddsoppgaver

Totalt brukte Ruter 101 millioner kroner på billettkontrollører i 2021. 57,6 millioner kom inn som en følge av betaling av gebyrer. I 2019, som er det seneste pandemifrie året, tjente Ruter 110 millioner på billettkontrollen, ifølge Dagens Næringsliv.

Antall reisende og kontrollaktiviteten er blitt betydelig lavere som en følge av pandemien.

Om du blir tatt i billettkontrollen, må du betale 1150 kroner i gebyr. Hvis du betaler den på stedet, blir gebyret på 950 kroner. Er du under 18 år, betaler du 950 kroner uansett.

Hvis du blir tatt med en falsk eller forfalsket billett, er gebyret på 2000 kroner.

«Manglende innbetaling av tilleggsavgift vil bli purret opp og eventuelt innkrevet ved inkasso. For mindreårige under 18 år påløper ikke ekstra inkassokostnader, men foresatte vil kunne bli orientert om forholdet. Ved gjentatte tilfeller vil de foresatte kunne holdes ansvarlig for Ruters tap», heter det i Ruters reisevilkår.