Vi fulgte Roy Gudmundsen før, under og etter konserten i kultursalen.