Riksantikvaren mener Kirkebygda har et landskap av nasjonal interesse

Derfor foreslår Riksantikvaren at Kirkebygda skal være på en liste over landskapsområder som det er spesielt viktig å ta vare på.