Rømskog Spa på toppliste over hoteller det er fint å ha sex på: – Hva gjestene gjør på rommet har ikke vi noe med

Visit Norway har listet opp noen romantiske hoteller man kan ha herlig sex på. Rømskog Spa & Resort er på den hete topplista.