(Romerikes Blad) Denne illustrasjonsvideoen viser hvordan ny Glomma-kryssing kan bli seende ut. Statens vegvesen presiserer at deres anbefaling om gang-/sykkelbane på brua og «helt» kryss ved Jan Steneruds vei foreløpig ikke er vist på tegninger og film, men kun omtalt og beskrevet i plandokumentene. ILLUSTRASJONSVIDEO: SWECO AS FOR STATENS VEGVESEN