Purrer oversikt over kommunens vann

Mattilsynet har i to omganger bedt kommunens vannverk sende inn registrerte hensynssoner for drikkevannskilder.