Samarbeidsavtalen mellom Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet