(Siste)

Kjøretimer og annen obligatorisk opplæring for å ta førerkort er ikke lenger gyldig fravær. Etter at fraværsgrensen ble innført i videregående skole høsten 2016 er det blitt vanlig kutyme at elever krever å få kjøretimer utenom skoletid. Det vil si i på kvelder og i helger. Årsak: Frykt for ikke å få karakter på skolen.

– Vi har forstått problemet og mener å sitte med løsningen. Den obligatoriske delen av føreropplæringen skal ikke regnes som udokumentert fravær. Det vil vi også løfte inn i regjeringsforhandlingene, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Tre av seks måtte gå

Regjeringens innstramninger på fraværsreglene innebærer at elever som har ti prosent udokumentert fravær i et fag, i utgangspunktet ikke får godkjent vitnemål.

ANB har tidligere skrevet om Dulles trafikkskole i Verdal som forrige uke sa opp tre av seks ansatte. Faglig og daglig leder ved skolen, Kåre Norum, skylder på nye og strengere fraværsgrenser i videregående skoler.

– Vi har nok elever, men de vil ikke kjøre på dagtid av frykt for ikke å få karakter på skolen. Vi har ikke lenger forutsigbarhet i arbeidstiden, og dagene våre er blitt fullstendig ødelagt, sier han.

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) vil at den obligatoriske opplæringen på 19 timer godkjennes som fravær i videregående skole. Frp og Steffensen, som er leder av utdanningskomiteen på Stortinget, har programfestet det samme.

– Enkelttimene skal ikke være unntatt fraværsgrensen. Det er nok av tid til føreropplæring i forbindelse med skolens ferier og fridager. Dessuten inneholder ikke alle skoledager undervisning fra åtte til fire, sier Steffensen, som ikke ønsker å fjerne regelendringen.

Håp om kuvending

Fraværsgrensen fra 2016 betegner han som en stor suksess. Steffensen påpeker at det er en forbedring av enkelte punkter som må inngå i regjeringsforhandlingene med KrF. Arbeiderpartiet har tidligere sagt at regelverket er for rigid og byråkratisk, mens SV vil fjerne hele ordningen. Høyre har ikke vært tilhengere av å godta visse endringer.

– Vi har hatt god dialog med bransjen, og det vil vi ta med oss når fraværsgrensen skal evalueres i 2019. Da er det også et håp om at flere partier vil snu etter å ha fått alle problemene ved trafikkskolene i fanget. Det er i hvert fall et krav fra oss, påpeker Steffensen.

Et av problemene er også at trafikklærer Katharina Falstad verken får overtidsbetalt eller kveldstillegg og jobber mye gratis i sin jobb ved Dulles trafikkskole. Hun kjemper for få bedre arbeidsvilkår og varslet om lovbruddene til ANB, men fikk sparken dagen etter.

Tvinges til brudd

Ifølge ATL har 75 prosent av landets trafikkskoler – 1.121 i tallet i 2017 - store utfordringer i forbindelse med fraværsreglene. Direktør Torgeir Abusdal innrømmer at mange trafikkskoler får problemer med å følge regelverket når etterspørselen etter timer på kvelder og i helger øker.

– Fraværsreglene tvinger trafikkskolene til å bryte kravene i forskriften for trafikkopplæring, hevder direktør Torgeir Abusdal overfor ANB.

– I regelverket er det lagt opp til at elevene skal trene på komplekse trafikale situasjoner, men på grunn av fraværsreglene skjer denne delen av utdanningen på kvelder og i helger. Da er også trafikkbildet oversiktlig og lite komplekst, understreker han.

– Dette truer trafikksikkerheten og er ikke i tråd med forskriftene. Sikkerhetskurs på bane må også skje i banenes åpningstider, og det kan være en utfordring med dagens fraværsregler, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

Gamle regler fungerte

Høyres Kent Gudmundsen vil se hva som er hensiktsmessig å justere i forbindelse med neste års evaluering, men påpeker samtidig at føreropplæringen fungerte fint mens den gamle fraværsgrensen eksisterte.

Fram til 2009 opererte flere skoler med en lokal fraværsgrense på 10, 15 eller 20 prosent, men den ble opphevet av daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

– Det er fullt mulig å være borte fra skolen i inntil ti prosent av tiden uten å måtte dokumentere fraværet og uten å bli rammet av fraværsgrensen, sier Gudmundsen. (ANB)