Klokka 21 torsdag kveld sier Øst politidistrikts innsatsleder på Flateby, Thorbjørn Eriksen, dette om letingen:

– Vi har fortsatt full styrke med mannskaper ute i aktivt søk. Så jobber vi i to parallelle spor, både den søksmessige biten som er uteoperativt, så jobber vi også etterforskningsmessig med oppdraget opp mot informasjon som kan ha betydning for saken, sier Eriksen.

– Som sagt med to løp, og vi kjører foreløpig med mannskaper utover kvelden og natta. Så blir det tatt en vurdering om vi kjører hele natta etter hvert, eller om vi tar en liten pause og starter opp igjen i morgen tidlig. Status nå er at vi kjører søk fortsatt, og vil også fortsette utover kvelden og natta.

– På stedet her går søket ute operativt, og inne sitter folk og jobber med etterforskning og etterretning opp mot informasjon som kan hjelpe oss opp mot hvor savnede kan være, sier han.

Helikopter og luftputebåt avsluttet

– Helikopteret som har vært i lufta i dag – kommer det til å fortsette?

– Helikopteret er nå avsluttet, men vi har fortsatt droner ute i aktivt søk.

– De har vært med fra start?

– Ja, vi har hatt både droner og helikopter ute i løpet av dagen og kvelden, og så på kvelden stort sett droner ute.

– Er luftputebåtene nede på Øyeren i drift nå?

– De er ikke i drift nå, de er avsluttet.

Leter her

– Hvor foregår letingen nå?

– Det er i området her, hvor det er tatt utgangspunkt i hvor savnede sist er sett. Så har vi jobbet oss utover i et større søksområde etter hvert. Så vil det søksområdet også bli vurdert om vi utvider i forhold til hvis vi ikke gjør noen ytterligere funn. Det baserer seg opp mot hvis vi får noe mer etterretning eller etterforskningsinformasjon, sier Eriksen.

– Er styrken, letemannskapene, forsterket siden i går?

– Vi har fortsatt mye av det samme antallet. Det er jevnlig påfyll av ressurser, hvor det er overlapp av ressurser som må inn for hvile, og nye som kommer til. Det er et betydelig antall mannskaper på stedet her nå av frivillige og politi.

Flere hypoteser

– Har dere noen teori om hvor Noa kan ha gjort av seg?

– Vi jobber ut fra flere forskjellige hypoteser. Vi må ta høyde for flere hypoteser. Det er litt derfor vi også jobber opp mot etterforskning som kan forsterke noen av de hypotesene vi har på hvor han kan være.

– Har dere fått mange tips fra publikum?

– Vi har fått veldig mye tips, og ønsker å få inn flere tips hvis folk sitter på informasjon som kan hjelpe oss videre. Det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite.

– Ringe 02800 eller 64999130?

– På kveld og nattetid kan det være greit å ringe 02800, så blir du rutet videre hvis det eventuelt er andre som skal ta imot det tipset.

Roser hjelpere

– Hvordan opplever dere lokalbefolkningens engasjement her?

– Det har vært veldig bra engasjement, i hvert fall inne her hvor jeg sitter mest. Folk møter opp og steker vafler og koker kaffe for oss som er her, og hjelper til. Mannskapene som er ute i søk og trenger å komme inn og få litt hvile setter veldig stor pris på det. Og det gjør også vi som sitter inne her og jobber.

– Noen råd eller tips til lokalbefolkningen her?

– Å fortsette å gi oss informasjon. Som sagt, det er bedre at vi får et tips for mye enn at du brenner inne med noe. All informasjon kan være viktig, selv om du kanskje ikke tenker selv at det er viktig, sier Eriksen.