Opphever kommunens vedtak: Gir konsesjon

Fylkesmannen opphever kommunens avslag, og innvilger Ole Johnny Korsmo og Kim Gjerstad konsesjon for Rånes.