Gå til sidens hovedinnhold

Oppfølging av klima- og miljøplan

Artikkelen er over 2 år gammel

Enebakk Senterparti vil på best mulig måte bidra til gjennomføring av planen, og vil lytte til konstruktive innspill som kommer i høringsfasen. For oss er det viktig at tiltak som settes i gang har reell effekt, og ikke bare blir symbolpolitikk. I vårt partiprogram for neste periode har vi bl.a. forpliktet oss på følgende:

- at Enebakk fortsatt skal være den grønne lungen mellom Follo, Oslo og Romerike.

- hinder nedbygging av dyrket jord.

- arbeide for opprustning av fv. 120, uten bompenger.

- fortsette utbygging av gang/sykkelveier langs hovedveiene.

- stimulere til økt bruk av kollektive transportmidler.

- at Enebakk ikke skal være en dumpingplass for forurensende avfall.

- bekjempe uønskede arter i naturen.

- ikke etablere nasjonalpark i Østmarka.

- arbeide for at Enebakk blir ulvefri sone.

- arbeide for fyllestasjoner for hydrogen, biogass og biodrivstoff.

- tilrettelegge for økt beiting for bevaring av artsmangfold og for å hindre gjengroing.

- Søke å re-innføre edelkreps i Tangenelva med statlig tilskudd.
Kommentarer til denne saken