Oppdaget utglidning: - Har masseutskiftet hele strekket

I Dalefjerdingen har noen meter av fylkesveien vært sperret siden forrige uke.