Oppdaget ulovlig fylling i forbindelse med hyttebygging

Merkantilbygg har fylt masser i Lyseren uten tillatelse. Nå krever kommunen at massene fjernes, og varsler dagmulkter.