(ØSTLANDETS BLAD) FOLLO/NORGE: 1. juni gikk startskuddet for Aksjon grønne veier, en aksjon som vil pågå gjennom hele sommeren. Ifølge en pressemelding fra politiet, betyr det at de operative mannskapene prioriterer å gjennomføre fartskontroller på Europa- og riksveier.

– Hensikten med aksjonen er å være ekstra synlige på de strekningene der vi erfaringsmessig ser at bilister ikke overholder fartsgrensene. Det er også der de alvorligste ulykkene oppstår, sier UP-sjef Knut Smedsrud.

Fokus på fart

Rune Dahl, som er leder for UP lokalt i blant annet Follo-området, forteller til ØB at de både vil ha fokus på høyhastighetsveier og andre veier hvor det skjer alvorlige trafikkulykker, som blant annet rv120, i tillegg til de vanlige kontrollene.

– Nå som det er tørt og fint og sommer og sol, retter vi fokus inn mot fart, som vi vet er vesentlig høyere enn når det er dårlig vær og vinterstid, sier han.

Mange dødsulykker

Dahl mener det høye antallet dødsulykker i trafikken i fjor viser at det er grunnlag for fortsatt å ha et høyt fokus på de veiene hvor trafikken går fort.

I løpet av sommermånedene i fjor var det 48 personer som mistet livet i trafikken i Norge. Dette er det høyeste tallet siden 2016. Budskapet er at politiet ikke ønsker en gjentakelse av de høye tallene.

Også antall dødsulykker med MC økte i fjor. 21 personer mistet livet i MC-ulykker, og 12 av disse ulykkene skjedde på sommeren.

– Har du noe spesielt budskap til MC-førerne?

– Ikke noe annet enn til andre førere. Men de er sårbare i trafikken, og her har bilistene også et ansvar. Det er et samspill, og vi skal jobbe sammen for få få det trygt og fint.

Han påpeker at de fleste MC-førere kjører trygt og rolig, på samme måte som de fleste bilister holder fartsgrensen.

– Men man er veldig sårbar som MC-fører når det skjer en ulykke. Man er liten og lite synlig, og må være ekstra våken i tett trafikk. Og vi bilister må være våkne og følge med i speilene. Motorsyklene kan komme fort.

Dødsulykker på norske veier de siste årene

Antall omkomne i sommermånedene de siste årene:

 • 2016: 50
 • 2017: 32
 • 2018: 29
 • 2019: 26
 • 2020: 28
 • 2021: 29
 • 2022: 48

Antall omkomne på MC (både lett og tung):

 • 2014: 20 (hvorav sommer 13)
 • 2015: 20 (hvorav sommer 12)
 • 2016: 22 (hvorav sommer 12)
 • 2017: 20 (hvorav sommer 13)
 • 2018: 14 (hvorav sommer 9)
 • 2019: 16 (hvorav sommer 7)
 • 2020: 18 (hvorav sommer 13)
 • 2021: 15 (hvorav sommer 6)
 • 2022: 21 (hvorav sommer 12)
 • 5 omkomne i MC-ulykker hittil i år (per.22.5.2023)

Dette er aksjon grønne veier

 • Aksjonsuke trafikk som gjennomføres hver sommer.
 • Hensikten er å reduserer antallet alvorlige ulykker i sommertrafikken.
 • Politiet prioriterer fartskontroller på det grønne veinettet.
 • Grønt veinett er Europa- og riksveier, som har grønne skilt.
 • Tidligere var Aksjon grønne veier ei an aksjonsuke for hver sommermåned, i fjor ble aksjonen utvidet til å gjelde hele sommeren. Det gjør den også i år.

Kilde: Utrykningspolitiet