Her må skolebarna ta i bruk grøfta når bilene kommer

Mangelen på gatelys og veivesenets manglende vilje til å sette ned farten i Nosaveien bekymrer dem som bor langs veien.