Rygging og smal vei gjør at ROAF ikke lenger vil hente søppel her

Romerike Avfallsforedling (ROAF) vil ikke lenger tømme avfallsdunkene ved enkelte eiendommer i Tangenveien. At bilen må rygge for å snu oppgis som en av årsakene.