– Jeg synes ikke det er urimelig at en yrkessjåfør må bruke flere av girene på bilen sin

Stian Hagen synes argumentene som brukes for å nekte og hente søppel i deler av Tangenveien ikke holder mål.