Gikk for et annet veinavn enn rådmannens forslag

Det er nå vedtatt hva veiene i boligområdet Vik skog - Råkenåsen skal hete, og det ble ikke som rådmannen foreslo.