Fylkesmannen til Enebakk kommune: – Stans planene

Fylkesmannen mener Enebakk kommune bør avvente planarbeidet med ny dagligvare og boliger ved Vik.