De lagde filmmusikk til Askeladden i Enebakk-kirken