Slipper ikke gjennom nok vann - vurderer nye tiltak

Etter rehabiliteringen av demningen ved Vestby bru, viser det seg at for lite vann slipper gjennom.