REST får ny nabo. Kommunen søker om bruksendring for Bjerkely

Kommune planlegger å flytte NAV Enebakk til Bjerkely-lokalene i Ytre.