Nå går skogen i det nye boligområdet

Block Watne og entreprenør Viken skog er i gang med skogshogsten på det nye boligfeltet Vågtunet.