Gry fra Ytre forsker på tre på Ås: - Det grønne skiftet gjør at vi er i medvind

For seniorforsker Gry Alfredsen er miljøsaken for lengst i gang. Nylig ledet hun det store forskningsprosjektet BioMim, om miljøvennlig bevaring av tre og bioraffinering, som er bruk av soppmekanismer for økt utnyttelse av trevirke.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags