Gymbygget på Enebakk ungdomsskole har store fuktskader.

Rådmannen gikk inn for at det skulle gjennomføres strakstiltak med tekking av taket og skifting av himling på gymsalen og kjøkkenet på gymbygget. Det må også legges nytt gulv i gymsalen for at den skal kunne brukes igjen. Samlet kostnad er på 1,8 millioner kroner.

Men politikerne ønsker ikke å bruke så mye penger på å restaurere det gamle og ødelagte bygget.

Byggekomiteen anbefalte at eksisterende gymbygg rives for å gi plass til ny flerbrukshall.

Da saken kom til formannskapet var tonen den samme.

– Byggekomiteens vedtak er veldig greit. Det er kanskje det som må til for å få på plass en ny flerbrukshall. Hvis vi river nå, så vet vi hvor den nye skal være, sa Høyres Jostein Årre.

– Å bruke mange millioner nå, for så å rive hele greia om ett år er ikke lurt, mente Dag Bjerke (Frp).

– Jeg tilhørte første kullet som gikk på skolen. Vi hadde plastbøtter i gangene. Riv nå. At rønna skal stå der er ikke tjenlig for noen, sa Kjell Dehli (Sp).

Les mer i ukens avis.