Vedtok nytt hovedkontor for åpne dører

HOVEDKONTOR I SANDVIKA: Fellesnemnda i Viken bestemte torsdag å bygge hovedkontor i Sandvika. Bildet er fra et tidligere møte i nemnda, nettopp i Sandvika.

HOVEDKONTOR I SANDVIKA: Fellesnemnda i Viken bestemte torsdag å bygge hovedkontor i Sandvika. Bildet er fra et tidligere møte i nemnda, nettopp i Sandvika. Foto:

Fellesnemnda i Viken ble anbefalt å kaste publikum og presse på gangen når de skulle vedta nytt hovedkontor. Slik ble det ikke. Fellesnemnda bestemte seg for nytt hovedkontor i Sandvika til nesten en milliard for åpne dører.

DEL

(Drammens Tidende:) Da møtet i Fellesnemnda startet i Sarpsborg torsdag klokka 1200 ble det raskt klart at de andre partiene hadde bøyd av.

En så stor og viktig sak krever en god og åpen debatt, var omkvedet.

– Det er tungtveiende hensyn, sa Sp-Morten Vollset fra Akershus i sitt innlegg.

Flere representanter uttrykte misnøye med at detaljer fra saksdokumentene som var unntatt offentlighet hadde lekket ut. NRK Østlandssendingen meldte onsdag at prosjektrådmannen anbefalte nybygg i Sandvika, med en prislapp på nærmere én milliard.

Det var i utgangspunktet tre tomte-alternativer, ett på Lysaker og to i Sandvika.:

  • Vollsveien 9 på Lysaker
  • Otto Sverdrups plass, Sandvika
  • Leif Tronstads plass, Sandvika

I anbefalingen til Fellesnemnda var det bare dette ene igjen, nemlig Leif Tronstads plass, ett minutt å gå fra Sandvika buss- og togstasjon.

Prislappen på tomt og bygg er på rundt 840 millioner. Hvis tomten utnyttes maksimalt, vil totalkostnaden øke til 960 millioner. I dette regnestykket er ikke moms medregnet.

Deler av kostnadene vil Viken kunne få dekket ved å selge lokaler som huser fylkesadministrasjonen i Akershus (Galleriet i Oslo) og fylkeshuset i Drammen.

Salget av disse vil kunne gi 555 millioner, hvorav 87 millioner for fylkeshuset i Drammen.

Fylkesadministrasjonen i Sarpsborg skal ikke selges, fordi det skal bli kontor for rundt 250 Viken-ansatte. I tillegg til hovedkontoret skal nemlig Viken også ha kontor i Nedre Glommen, det vil si Sarpsborg.

– Vi er trygge på at det har vært en reell konkurranse, og vi er trygge på at vi kan ta en avgjørelse nå. Ap mener dette er et godt alternativ, sa Roger Ryberg, Aps fylkesordfører i Buskerud i debatten.

Olav Skinnes (Sp) er fylkesvaraordfører i Buskerud, og ga uttrykk for skepsis i sitt innlegg.

Det er mye som er uklart om Viken foreløpig, og ville derfor utsette hovedkontor-saken. Sp vil at det nye fylkestinget som velges til høsten tar avgjørelsen om hovedkontor.

Også SV ville utsette saken. En utsettelse kunne imidlertid føre til at Viken mistet tomten, og flertallet i Fellesnemnda ville behandle saken nå.

Dermed er det klart at hovedsetet til Viken blir i Sandvika. Inntil det står klart, trolig i 2023-2024, vil ansatte i fylkeshuset i Drammen fortsatt holde til i fylkeshuset.

Eiendommen må reguleres. Hvis den endelige reguleringen ikke er på plass innen 31. desember 2022, faller avtalen om kjøp bort, går det fram av saksutredningen.

Fakta om regionreformen

* Regionreformen ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2018.

* 19 fylker skal bli 11

* Sør- og Nord-Trøndelag slo seg sammen til Trøndelag med virkning fra 1. januar i år. De øvrige endringene skal ifølge vedtaket tre i kraft fra 1. januar 2020.

* Akershus, Buskerud og Østfold slår seg sammen til Viken (med tvang)

* Troms og Finnmark slår seg sammen (med tvang), beholder begge navnene

* Hordaland og Sogn og Fjordane slår seg sammen til Vestland

* Hedmark og Oppland slår seg sammen til Innlandet

* Aust-Agder og Vest-Agder slår seg sammen til Agder

* Vestfold og Telemark slår seg sammen, beholder begge navnene

* Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo fortsetter som i dag

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags