Har sendt ut varsel om jordskredfare i Enebakk

Store mengder nedbør på søndag gjør at det nå er sendt ut farevarsel fra NVE og Meteorologisk Institutt.