Her flommer gangveien over

Store vannmengder gjør forholdene vanskelig for fotgjengere.