Er det nye kommunestyret yngre enn for fire år siden?

Vi har regnet ut gjennomsnittsalderen til medlemmene som ble valgt i år, og for fire år siden.