Velgerne gjør jobben

Valglokalene i Enebakk er nå åpne, og det meldes om et jevnt tilsig av velgere.